Aikuisten terveysneuvonta

Seututerveyskeskuksen neuvoloissa tarjotaan täysi-ikäisille kuntalaisille luottamuksellista ja yksilöllistä aikuisten terveysneuvontaa.

Aikuisten terveysneuvonnan piiriin kuuluu muun muassa rokotukset, pitkäaikaissairauksien ehkäisy ja seuranta, aikuisten seulontatutkimukset ja terveystarkastukset sekä elintapaohjaus (painonhallinta, tupakasta vieroitus) ja muu oman terveyden hoitoon liittyvissä asioissa tukeminen. 

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten terveysneuvonnan palveluihin hakeudutaan sähköisten asiointipalvelujen tai neuvolan puhelinpalvelun kautta. Aikuisten terveysneuvontaa saa myös terveysasemien hoitajan vastaanotolta.

Aikuisneuvolan palveluista ei peritä maksua.