Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut sisältävät liikkumiseen ja päivittäiseen toimintaan liittyvien apuvälineiden sovitusta, lainausta ja seurantaa, henkilökohtaisten yksilöllisten apuvälineiden arviointia ja hankintaa sekä asunnon muutostöiden arviointeja yhteistyössä kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän ja rakennusvalvontatoimen kanssa.

Apuvälinelainaamot toimivat terveysasemilla ja toiminta kuuluu fysioterapiayksikköjen alle. Apuvälinelainaamojen toimintaa ohjataan alueellisen apuvälinekeskuksen kautta.

Apuvälineitä lainataan kokeilukäyttöön, lyhytaikalainaan sekä pitkäaikaiseen käyttöön sovittujen linjausten mukaisesti. Tavallisimpien apuvälineiden (kyynärsauvat, rollaattorit, suihkujakkarat, tuet jne.) lainaus ja sovitus onnistuvat ilman ajanvarausta fysioterapian palveluaikoina, jotka nähtävissä kunkin yksikön yhteystiedoissa. Alustavaa yhteydenottoa suositellaan, kun kyseessä on yksilöllisemmän apuvälineen tarve. Apuvälinearviointia ja -lainausta suoritetaan myös sairaalaosastoilla.

Apuvälineiden lainauksessa noudatetaan sovittua laina-aikaa. Apuvälineiden lainaus on maksutonta.

Apuvälinelainaamosta saatujen apuvälineiden huollosta vastaa Seututerveyskeskus. Asiakkaan vastuulla on toimittaa rikkoutunut väline huoltoon sekä huolehtia välineen puhtaudesta ja toimintakuntoisuudesta (esim. renkaiden ilmapaineen lisäys/tarkastus) apuvälineen laina-aikana. Huoltotarpeen ilmetessä yhteyttä tulee ottaa oman terveysaseman fysioterapiaan.

Hoitotarvikejakelu on apuvälinelainaamosta erillinen toiminto, josta löytyy lisätietoja Hoitotarvikejakelu-sivulta.

Apuvälinepalveluopas, pdf (KSSHP) (732 Kt)

Apuvälinepalveluoppaassa on kuvattu apuvälinepalveluiden säädökset, apuvälinepalveluita järjestävät hallinnon alat, apuvälinepalveluiden järjestäminen terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa sekä terveydenhuollon välinen työnjako.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valtioneuvosto)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen on kirjattu apuvälinekohtaiset myöntämisperusteet.

Oppaat ovat toisiaan täydentäviä ja molempiin oppaisiin perehtyminen on suositeltavaa.

Muualla verkossa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinekeskus (Sairaala Nova) 
Esteettömyys (Invalidiliitto)