Fysioterapian vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolta saa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa oireeseen, sairauteen, vammaan tai toiminnanvajaukseen liittyen. Seurantakäynneistä sovitaan tarvittaessa. Vastaanottotoimintaan sisältyy myös lasten motoristen viiveiden tutkiminen ja vanhempien ohjaus sekä mm. kasvuikäisten ryhtiseurannat. Fysioterapian vastaanotolle ei vaadita lääkärin lähetettä.

Ennen vastaanotolle tuloa täytä fysioterapian esitietololmake sähköisesti eAsioinnissa tai tulosta se potilaohjeista

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset asiakkaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla.

Suoravastaanotolle ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen kautta, josta asiakas voidaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella ohjata lääkärin sijaan suoraan oireiden mukaiseen hoitoon fysioterapeutille. Myös Omaolon sähköinen alasekäkivun tai -vamman oirearvio voi ohjata varaamaan sähköisesti ajan fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Suoravastaanoton tavoitteena on nopeuttaa kuntoutumisen käynnistymistä ja parantaa itsehoitovalmiuksia.

Kiireetöntä tuki- ja liikuntaelinoireiden kartoitusta tarvitsevat asiakkaat ohjataan varaamaan aika suoraan fysioterapian ajanvarauksesta.