Kuntoutuksen apuvälineet

seututk-logo   Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo

Apuvälinelainaamo toimii fysioterapiayksikössä. Apuvälinelainaamosta saa tarvittavat apuvälineet erikoisempia apuvälineitä lukuun ottamatta, joissa yhteistyötahona toimii Alueellinen apuvälinekeskus. Apuvälineitä lainataan kokeilukäyttöön, lyhytaikalainaan sekä pitkäaikaiseen käyttöön sovittujen linjausten mukaisesti.

seututk-logo   Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat yleensä yksilöllisen tarpeen mukaan hankittavia (esim. tukipohjalliset) ja hankintaa edeltää terveydenhuollon ammattilaisen tekemä arvio. Myöntämispäätös tehdään joko terapeutin tai ylilääkärin toimesta, ja myöntämisessä noudatetaan valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita.

seututk-logo   Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Apuvälineitä voivat myöntää myös mm. KELA, vakuutusyhtiö, potilasvakuutuskeskus, sosiaalitoimi ja sivistystoimi (päivähoitoon/koulunkäyntiin liittyvät). Vakuutusasioissa tulee ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää mahdollinen oikeus vakuutuksen mukaisiin korvauksiin.

seututk-logo   Asunnonmuutostyöt

Asunnonmuutostyöt tulevat kunnan sosiaalitoimen kustantamina, kun/jos sairaus täyttää vammaispalvelulain kriteerit. Asunnonmuutostyöt arvioidaan yleensä fysioterapeutin/toimintaterapeutin, teknisen asiantuntijan ja sosiaalityöntekijän toimesta yhdessä kuntoutujan ja/tai perheen kanssa.

Asunnon muutostöitä voivat maksaa eräissä tapauksissa myös vakuutusyhtiöt, jos vammautuminen johtuu liikenneonnettomuudesta tai tapaturmasta. Asunnon muutostöiden korvausperiaatteet ovat silloin vastaavat kuin vammaispalvelulain perusteella. Vakuutusasioissa tulee ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää mahdollinen oikeus vakuutuksen mukaisiin korvauksiin.

ARA:n korjausavustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla korjausavustuksilla on jatkuva hakuaika.