Kuntoutuksen matkakorvaukset

seututk-logo   Hakeminen

Matkakorvauksia kuntoutuskäynteihin liittyvistä matkoista voi hakea KELAlta halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Terveydenhuollon ammattilainen voi kirjoittaa matkakorvaukseen oikeuttavan todistuksen (SV67) määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli näihin matkoihin tarvitaan taksia kuntoutujan terveydentilasta johtuen. Todistusta ei kirjoiteta puutteellista liikenneolosuhteista, niiden osalta tulee itse perustella taksin käytön tarve ja liikenneolosuhteet taksin tilauspuhelun yhteydessä.

KELA voi myöntää vakiotaksioikeuden yksilöllisen harkinnan perusteella, yksin matkustaville alle 16-vuotiaille lapsille tai vaikeasti sairaille lapsille. Vakiotaksioikeus edellyttää kuitenkin terveydenhuollon antamaa todistusta erityiskulkuneuvon käytöstä (SV67). Vakiotaksioikeutta voi tiedustella soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 204.

Korvausta on mahdollista saada taksin käytön lisäksi oman auton käytöstä. Oman auton käytöstä tarvitaan terveydenhuollon todistus vain, jos matka olisi yhteen suuntaan yli 100 km. Omalla autolla ajetut matkat ilmoitetaan itse Kelaan matkakorvaushakemuksella (SV4, pdf). Matkakorvauksen määrä ja omavastuu löytyvät KELAn sivuilta.

seututk-logo   KELAn taksikeskus

Saadakseen KELA- korvauksen taksikyydistä Keski-Suomen maakunnassa asiakas voi tilata taksin kahdesta numerosta:

Katso Kelan ohje taksin tilaamiseen ja tilaa kyyti hyvissä ajoin ennen matkaa.

Kun Kela-kortti näytetään kuljettajalle, maksetaan matkasta vain omavastuu. Keskitetystä numerosta tilattujen taksimatkojen kustannukset siirtyvät suoraan KELAlle. Muista matkoista on itse tehtävä matkakorvaushakemus (SV4, pdf) KELAan.

seututk-logo   Matkakorvaushakemus

Matkakorvauksia voit hakea KELAn hakemuslomakkeella (SV4, pdf), joka tulee jättää 6 kk kuluessa matkasta.

seututk-logo   Matkakustannusten maksukatto

Matkakustannusten maksukatto määritellään vuosittain Kelan toimesta. Ajankohtaisin tieto korvauksen määrästä ja maksukatosta löytyy Kelan sivuilta. Alle omavastuun jäävät matkat kartuttavat myös vuotuista omavastuuosuutta. Maksukaton täytyttyä KELA korvaa matkakulut kokonaan.