Kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pitkäaikaisen tai pysyvän vamman tai sairauden vuoksi, voidaan lakiin perustuen myöntää lääkinnällistä kuntoutusta. Tapauskohtaisesti se tarkoittaa esimerkiksi fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa tai apuvälineitä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tehdään moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ja ne perustuvat terveydenhoitoalan ammattilaisten tekemään toimintakyvyn arviointiin. Lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää joko omana toimintana tai ostopalveluna.

Fysioterapia terveyskeskussairaalassa

Terveyskeskussairaaloissa fysioterapia sisältää muun muassa leikkaus-, murtuma- ja neurologisten asiakkaiden kuntoutusta. Lisäksi fysioterapeutit tekevät arvioita apuvälineiden tarpeesta sekä sairaalassa että kotiutuvien asiakkaiden kotona.