Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluilla edistetään mielenterveyttä, ehkäistään ja hoidetaan mielenterveyden häiriöitä ja -sairauksia sekä tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mm. päihdeongelmiin ja erilaisiin riippuvuuksiin.

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat ohjausta, neuvontaa ja tarpeenmukaista psykososiaalista tukea (esim. kriisitilanteissa) sekä tekevät mielenterveyshäiriöiden ja -sairauksien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat erilaisia hoitomenetelmiä, yksilö- perhe- ja verkostotapaamisia, testauksia ja konsultaatioita sekä lääkehoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Lue lisää