Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehdään hoidon tarpeen arviota ja tarjotaan eri mittaisia hoitojaksoja sekä ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua kaikille täysi-ikäisille kuntalaisille ja heidän läheisilleen Seututerveyskeskuksen alueella.

Hoitosuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti ja potilaan kanssa yhteistyössä. Hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan hoitoon liitetään tarvittavia ammattilaisia. Moniammatillisessa yhteistyössä voi toimia esimerkiksi lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja ja palveluohjaajia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kunnan muiden tahojen tai kolmannen sektorin kanssa.

Hoidon tarve määrittelee aina yksilöllisesti hoitojakson pituuden, joka voi vaihdella yhdestä kontaktista pidempiin terapeuttisiin jaksoihin. Kaikkea hoitoa ohjaa lait, asetukset sekä näyttöön perustuvat suositukset ja käytänteet.

Hoitoon hakeutuminen

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin voi hakeutua ottamalla puhelimitse yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelunumeroon, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidontarpeen arvion. Myös mielenterveys- ja päihdepalveujen chatissa voi jättää yhteydenottopyynnön. Käytämme esitietojen keräämiseen sähköistä Terapianavigaattori.fi-palvelua, jonka pyytämät tiedot kannattaa käydä täyttämässä ennen yhteydenottoa hoitoon ohjautumisen sujuvoittamiseksi.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Yhteystiedot

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sähköinen asiointi

Lomakkeet (eAsiointi)
Kysy chatissa
Terapianavigaattori.fi