Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut sisältävät psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut koko Seututerveyskeskuksen alueella sekä perheneuvolan palvelut Keuruulla, Multialla ja Petäjävedellä. Muiden kuntien perheneuvolapalvelut järjestetään kuntien toimesta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee ennaltaehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä yhteistyössä erilaisten perhepalveluiden mm. kunnan oppilashuollon, perhekeskusverkoston ja sosiaalitoimen kanssa. Lisäksi hän vastaa alueensa lasten ja nuorten psykiatrisesta mielenterveydellisestä hoidosta menetelminään yksilötapaamiset, perhetapaamiset ja monitoimijainen arviointi.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen, kehityksellisiin haasteisiin, arjen sujumiseen sekä elämän kriiseihin liittyvissä huolenaiheissa. Lisäksi psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa päihteisiin ja nettikäyttäytymiseen liittyvissä haasteissa.

Joutsan, Toivakan ja Luhangan palvelut on suunnattu 0–18-vuotiaille. Laukaan ja Konneveden sekä Keuruun, Multian ja Petäjäveden palvelut on suunnattu 7–18-vuotiaille.

Hoitoon hakeutuminen

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin ei tarvitse lähetettä. Palveluihin ohjaudutaan neuvolan, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon tai sosiaalipalveluiden kautta.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.