Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. Mielenterveyspalveluissa hoidetaan usein myös samanaikaiset päihdeongelmat.

Mielenterveyspalvelut koostuvat erilaisista terapiamuodoista, yksilö- perhe- ja verkostotapaamisista, testauksista, konsultaatioista ja erilaisten sovittujen lausuntojen antamisesta. Ohjausta, neuvontaa ja tukea annetaan myös lääkitysasioihin.

Lisäksi Keuruulla ja Laukaassa tehdään kotikuntoutusta, mihin kuuluvat kotikäynnit, kuntoutus ja ohjaus arjen askareissa.

Hoitoon hakeutuminen

Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin voi hakeutua itsenäisesti ottamalla puhelimitse yhteyttä päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelunumeroon, jossa hoidon tarpeen arvion tekee psykiatrinen sairaanhoitaja. Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin hakeudutaan neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Asiakas ohjataan hoidon tarpeen arvion perusteella tarvittavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Hoitosuhteen alettua annetaan suora puhelinnumero hoitavalle ammattilaiselle.

Avohoidon asiakasmaksut

Mielenterveyspalveluista ei peritä maksua.

Yhteystiedot

Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Vastaanotot
Neuvolat

Sähköinen asiointi

Jätä soittopyyntö (Terveysasemat)
Ota yhteyttä, Varaa aika (eAsiointi)