Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sisältävät psykiatrisen sairaanhoitajan ja perheneuvolan palvelut. Lisäksi Laukaan ja Konneveden alueella toimii lasten ja nuorten päihdehoitaja. Keuruun ja Joutsan alueella nuorten päihdeasiat hoidetaan oppilashuollossa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee ennaltaehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä yhteistyössä kunnan oppilashuollon ja perhekeskusverkoston kanssa. Lisäksi hän vastaa alueensa nuorten psykiatrisesta mielenterveydellisestä hoidosta menetelminään yksilötapaamiset, perhetapaamiset ja monitoimijainen arviointi.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen, arjen sujumiseen sekä elämän kriiseihin liittyvissä huolenaiheissa.

Laukaan ja Konneveden päihdehoitaja

Lasten ja nuorten päihdehoitaja tarjoaa ennaltaehkäisevää ohjausta, neuvontaa sekä hoitoa päihteisiin, mielenterveyteen ja nettikäyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä menetelminä yksilötapaamiset, perhetapaamiset ja monitoimijainen arviointi.

Päihdehoitajan vastaanotolle voi hakeutua muun muassa

  • päihdeasioissa (nikotiinivalmisteet, alkoholi, huumeet, lääkevalmisteet)
  • peli- ja nettikäyttäytymisessä
  • mielenterveyteen liittyvissä asioissa
  • viranomaisen ohjaamassa päihdearviointitilanteessa

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ohjaudutaan neuvolan, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon tai sosiaalipalveluiden kautta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.