Neuvolat

Neuvolat

Neuvolatoiminta panostaa terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen. Seututerveyskeskus toteuttaa neuvolapalveluita valtakunnallisten suositusten mukaan paikallisesti soveltaen.

Neuvolan toimintaan kuuluu terveystarkastuksia ja yksilöllisesti sovittuja käyntejä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Osa määräaikaistarkastuksista toteutetaan laajoina terveystarkastuksina, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolat tarjoavat myös puhelinneuvontaa, perhevalmennuksia ja terveydenhoitajan kotikäyntejä.

Neuvolat toimivat moniammatillisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi. Yhteistyö suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. Yhteistyötahoina voi olla esimerkiksi fysio-, toiminta- tai puheterapeutti, perhekeskus, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä, psykologi, palveluohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, varhaiskasvatus tai muut Seututerveyskeskuksen ja keskussairaalan eri yksiköt.

Hoitoon hakeutuminen

Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella.