Palveluohjaus

Seututerveyskeskuksella on kolme palveluohjaajaa, jotka toimivat Joutsa-Toivakka-Luhanka, Keuruu-Multia-Petäjävesi ja Laukaa-Konnevesi -alueilla. Seututerveyskeskuksen palveluohjaus auttaa elämäntilanteesta ja iästä riippumatta, kun tarvitaan neuvoa, ohjausta tai tukea viranomaisasiointiin, arjesta selviytymiseen tai sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.

Palveluohjaaja neuvoo tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin hakeutumisessa, auttaa sovittamaan yhteen eri tahojen tarjoamia palveluja sekä avustaa viranomaisasiointiin liittyvien asioiden edistämisessä (mm. toimeentulo- ja velka-asiat, sairauspäiväraha- ja eläkeasiat, hakemukset ja valitukset, kuntoutusmahdollisuudet, sosiaali-, työllisyys-, vanhus- ja vammaispalvelut, oikeudellinen ennakointi, valtakirja- ja edunvalvonta-asiat, järjestötoiminta, seurakunta sekä tuetut lomat ja sopeutumisvalmennuskurssit). 

Hoitoon hakeutuminen

Tapaamiset ajanvarauksella. Palveluohjaajien yhteystiedot vastaanottojen yhteystietosivuilla.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Yhteystiedot

Vastaanotot

Sähköinen asiointi

Varaa aika, Peru aika (eAsiointi)