Puheterapia

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puhe- ja äänihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Yhteistyö vanhempien ja muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa on tärkeää kielellisten taitojen tukemisessa. Aikuisväestölle palveluja voidaan tuottaa vain rajallisesti. Osa puheterapiapalveluista korvataan ostopalveluilla. Yksittäisiin äännevirheisiin voi saada apua myös verkkokurssina.

Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä.

Puheterapian toimintatapoihin sisältyy muun muassa tutkimukset, kuntoutus, yksilö- ja ryhmäterapia sekä ohjaus ja konsultointi. Yksilöllinen terapiasuunnitelma perustuu puheterapeutin tekemiin tutkimuksiin ja puheterapeuttiseen arvioon.

Hoitoon hakeutuminen

Puheterapeutin arvioon voi hakeutua oman neuvolan kautta. 

Puheterapian palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot

Neuvolat