Kouluikäisen ja nuoren opiskelijan suun terveys

Tavoitteena

  • Kouluikäisen suun terveyden edistäminen ja ylläpito yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.
  • Vanhempien vastuun korostaminen alakouluikäisen suun hoidossa.
  • Koululaisen omahoidon ohjaaminen säännölliseksi elämäntavaksi.

seututk-logo   1. lk

Ekaluokkalaiselle lapselle tehdään asetuksen mukainen laaja suun terveystarkastus, josta lähetetään kutsu kotiin. Tarkastuksen yhteydessä hammaslääkäri tekee suun ja purennan tutkimuksen ja hammashoitaja ohjaa omahoidon toteuttamisessa. Lisäksi käynnillä tarkistetaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

seututk-logo   2.–4. lk

Lapsi kutsutaan tarvittaessa yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti suun terveystarkastukseen ja omahoidon ohjaukseen.

Koulussa pidetään oppitunti tai lapsi osallistuu ryhmässä hammashoitolan järjestämään näyttelyyn ravinnosta ja happamien juomien haitoista.

seututk-logo   5. lk

Viidesluokkalaiselle lapselle tehdään asetuksen mukainen laaja suun terveystarkastus, jonka ajanvaraamisesta lähetetään kirjallinen muistutus kotiin. Tarkastuksen yhteydessä tehdään suun ja purennan tutkimus sekä annetaan omahoidon ohjausta ja ravintoneuvontaa. Lisäksi muistutetaan tupakan, nuuskan ja happamien juomien haitoista sekä säännöllisen hampaiden harjaamisen merkityksestä.

Koulussa pidetään oppitunti tai lapsi osallistuu ryhmässä hammashoitolan järjestämään näyttelyyn tupakan ja nuuskan haitoista.

seututk-logo   6–7. lk

Lapsi kutsutaan tarvittaessa yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti suun terveystarkastukseen ja omahoidon ohjaukseen. Lisäksi muistutetaan tupakan, nuuskan ja happamien juomien haitoista sekä säännöllisen hampaiden harjaamisen merkityksestä.

seututk-logo   8. lk

Kahdeksasluokkalaiselle lapselle tehdään asetuksen mukainen laaja suun terveystarkastus, jonka ajanvaraamisesta lähetetään kirjallinen muistutus kotiin. Tarkastuksen yhteydessä tehdään suun tutkimus sekä annetaan omahoidon ohjausta ja ravintoneuvontaa. Lisäksi muistutetaan tupakan, nuuskan ja happamien juomien haitoista sekä säännöllisen hampaiden harjaamisen merkityksestä. Käynnillä tarkistetaan myös yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Koulussa voidaan järjestää moniammatillisia terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumia.

seututk-logo   15–17 v

Nuori kutsutaan tarvittaessa yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti suun terveystarkastukseen ja omahoidon ohjaukseen. 

seututk-logo   Opiskelijat: lukio ja ammattioppilaitos

Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 mukainen suun terveystarkastus ja omahoidon ohjaus vähintään kerran opiskeluaikana.

Suun terveydenhuollon terveiset ensimmäisen luokan oppilaille

Katso videolta suun terveydenhuollon terveiset ensimmäisen luokan oppilaille. Tarvittaessa saat lisättyä videoon tekstityksen alalaidan valikosta.