Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapia-arvion perusteella toimintaterapeutti antaa vinkkejä päivittäisten toimintojen sujuvampaan tekemiseen. Toimintaterapeutti voi tarvittaessa toteuttaa yksilöllisiä ohjauskäyntejä ja lyhyitä terapiajaksoja. Pidemmät toimintaterapiajaksot voidaan toteuttaa palvelusetelillä yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Toimintaterapia-arvioon hakeutuminen

Neuvolan suosituksesta

Toimintaterapia-arvioon voi hakeutua, kun neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri ehdottaa oman arvionsa perusteella tarkempia tutkimuksia.

Päiväkodin tai koulun suosituksesta

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin arvioinnin aloituksesta tai ohjauksen tarpeesta, kun päiväkodissa tai koulussa on tullut huoli lapsen taidoista, kuten ryhmätyötaidoista, motorisista taidoista tai tarkkaavaisuuteen ja itsesäätelyyn liittyvissä asioissa.

Vanhempien toiveesta

Vanhemmat voivat olla yhteydessä toimintaterapeuttiin, kun heillä on huolta lapsen hahmottamisen taidoista, hienomotoriikasta tai karkeamotoriikasta, lapsen sosiaalisista ja ryhmätyötaidoista tai tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taidoista. Toimintaterapeuttiin voi olla yhteydessä myös, jos perheen arki tuntuu haastavalta ja kokee tarvitsevansa ohjausta lapsen kanssa toimimiseen.

Toimintaterapia-arvioinnin tekemiseen tarvitaan aina vanhempien lupa, vaikka sitä voi suositella kuka tahansa lapsen tai nuoren kanssa työskentelevä henkilö. Suositeltavaa on, että vanhemmat ottavat itse yhteyttä toimintaterapeuttiin, vaikka arvioinnin tarpeesta olisikin jo keskusteltu jonkun muun ammattihenkilön kanssa.