Diabeteshoito

Diabeteshoitaja antaa neuvontaa ja opastusta diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on estää taudin puhkeaminen tai hidastaa jo diagnostisoidun taudin ja siihen liittyvien liitännäissairauksien kehittymistä.

Diabeetikot voivat lääkärin päätöksen mukaisesti olla oikeutettuja maksuttomiin hoitotarvikkeisiin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä lähempänä diabeetikon verensokeri-, kolesteroli- ja verenpainearvot ovat normaaliarvoja sitä vähemmän diabetes aiheuttaa hankalia lisäsairauksia kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia tai silmänpohja- ja munuaismuutoksia.