Etävastaanotto

Seututerveyskeskuksen toimintaan on vakiintunut kaksi erilaista etävastaanottomahdollisuutta: etälääkärin vastaanotto terveysasemalla ja videovälitteinen vastaanotto kotona.  

Etälääkärin vastaanotto terveysasemalla

Seututerveyskeskuksen terveysasemilla tarjotaan  lääkäritilanteesta riippuen  etälääkärin vastaanottoa vaihtoehtona paikan päällä tapahtuvalle vastaanotolle.

Etälääkärin vastaanotolla asiakas itse saapuu normaalisti terveysasemalle. Terveysasemalla hoitaja ohjaa potilaan vastaanottohuoneeseen, jossa Seututerveyskeskuksen oma, toisessa toimipisteessä työskentelevä lääkäri kohtaa hänet videon välityksellä. Muuten etälääkärin vastaanotto on rinnastettavissa tavalliseen vastaanottotilanteeseen.

Tarvittaessa hoitaja voi olla potilaan mukana etävastaanottotilanteessa ja tehdä tarvittavia  lisätutkimuksia. Osassa  toimipisteistä on myös etätutkimuslaitteet, joilla lääkäri voi hoitajan avustuksella esimerkiksi kuunnella potilaan keuhkot tai tutkia korvat.

Etälääkärin vastaanottoa voidaan tarjota asiakkaalle aikaa varatessa, kun potilaan vaivan arvioidaan soveltuvan etälääkärin hoidettavaksi.

Etävastaanotto kotona  

Seututerveyskeskuksen ammattilaiset voivat tarjota etävastaanottoa myös asiakkaan kotiin niin, että hoitava ammattilainen työskentelee omassa toimipisteessään ja asiakas osallistuu et ä vastaanotolle omilla laitteillaan kotoa. Etävastaanottoa varten asiakkaalla tulee siis olla tarvittavat välineet, eli tietokone tai  mobiililaite , kamera ja mikrofoni, sekä osaamista niiden käyttöön.

Etävastaanottoa  kotiin  voivat tarjota mm.  lääkärit, puhe- ja toimintaterapeutit , mielenterveys- ja päihde ammattilaiset.