Terveystarkastus (työttömät, omais- ja perhehoitajat, 70-vuotiaat)

Kaikilla työttömillä ja määräaikaistyöllistetyillä, omais- ja perhehoitajilla sekä 70-vuotta täyttävillä on oikeus maksuttomaan terveydenhoitajan suorittamaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tavoitteena on edistää ko. asiakasryhmien hyvinvointia sekä tukea heidän terveyttään ja jaksamistaan.

Ikääntyvien ennaltaehkäisevään terveystarkastukseen kutsutaan samana vuonna 70 vuotta täyttävät henkilöt, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä tai laitoshoidossa. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukseen lähetetään kutsukirje 2-3 vuotta omaishoitajana toimineille.

Ajan terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastukseen saa helpoiten varattua sähköisesti. Muistathan ennen terveystarkastusta täyttää terveyskyselyn sähköisessä asiointipalvelussa tai ottaa sen mukaan tältä sivulta tulostettuna ja täytettynä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa:

  • Terveyshaastattelu
  • Verenpainemittaus
  • Painon ja pituuden mittaus
  • Kuulon ja näön mittaus
  • Rokotusten tarkistaminen
  • Yksilöllisesti sovittavat laboratoriokokeet
  • Mahdollisuus saada aika terveyskeskuksen kuntoneuvolaan
  • Ohjeita elintapamuutoksen toteuttamiseen ja seurantaan
  • Suun terveystarkastukseen ohjaus

Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan tarpeenmukaiseen hoitoon esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin, psykologin tai muun mielenterveystyöntekijän vastaanotolle.

Toivakassa 70-vuotta täyttävät kutsutaan yhteiseen terveyttä ja hyvinvointia käsittelevään infotilaisuuteen, jonka lopuksi osallistujille suoritetaan fyysisen toimintakyvyn arvio sekä tarjotaan mahdollisuus varata aika yksilötapaamiseen eri asiantuntijoiden vastaanotoille. Yksilötapaaminen toimii esitutkimuksena ajokortin uusimiseen vaadittavaa lääkärin tarkastusta varten, jolle saa ajan yksilötapaamisen yhteydessä.