Etäyhteydet mahdollistivat uudenlaisen yhteistyön

Uusi tilanne pakotti työntekijät johtajia myöten sopeutumaan uudenlaisiin kokouskäytäntöihin, jossa kokoonnuttiin yhteen ainoastaan etäyhteyksien avulla. Tämä kuitenkin mahdollisti Seututerveyskeskuksen laajan toiminta-alueen aikaisempaa tiiviimmän ja välittömämmän yhteistyön, mikä vaikuttaisi vakiintuneen normaaliksi toiminnaksi myös pandemian laantuessa. Kuntayhteistyö tiivistyi pandemian alkuvaiheessa pidetyissä päivittäisissä ja myöhemmin viikoittaisissa tilannekatsauksissa Seututerveyskeskuksen johdon, esihenkilöiden ja kuntien perusturvajohtajien kanssa.