Kehitystyötä jatkettiin kaikilla vastuualueilla

Terveysneuvonnassa hyödynnettiin monia uudenlaisia toimintatapoja. Laukaassa järjestettiin avointa neuvolatoimintaa sekä pidettiin puheterapeuttien avointa neuvontakioskia perhekeskuksessa. Joutsassa kokeiltiin liikuntaneuvojan ja lastenneuvolan yhteisvastaanottoja. Pandemian vuoksi maakunnallinen perhevalmennus toteutettiin poikkeuksellisesti virtuaalisena, mistä perheet antoivat hyvää palautetta. 

Joutsan terveysaseman vastaanotto ja fysioterapian palvelut muuttivat syksyllä Joutsan uuden sote-keskuksen tiloihin. Samaan aikaan neuvolatoiminta muutti sote-keskuksen tiloihin Perhekeskus Tammeen, joka mahdollistaa entistä tiiviimmän moniammatillisen yhteistyön kunnan perheiden parhaaksi.

Seututerveyskeskus osallistui vuoden aikana aktiivisesti maakunnalliseen kehittämiseen olemalla tiiviisti mukana usean maakunnan yhteisen uuden potilastietojärjestelmän Asterin valmistelussa, sähköisen Omaolo-asiointikanavan käyttöönotossa sekä tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelussa.