Merkittävää kehitystä oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki muutti oppilashuoltokäytäntöjä huomattavasti ja lasten ja nuorten asema terveydenhuollossa parani.

Koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken lisättiin moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten asioiden hoitamiseksi. Lainmuutoksen myötä myös suun terveydenhuolto tuli vahvemmin mukaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa
oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon.

Muutos lainsäädännössä ja sen toimeenpano lisäsi oppilashuollon työmäärää, minkä takia myös lisäresursseja tarvittiin. Asetuksen velvoittamana mm. laadittiin lasten ja nuorten terveydenhuoltoon hoitopolut, joissa määriteltiin ikäluokittain hoitokäyntien sisältö. Hoitopolun toteuttamiseen käytettiin apuna etsivää työtä, jotta myös ne lapset, joilla oli hoitopolulta putoamisen vaara, saatiin pidettyä hoidon piirissä.