Päihde- ja mielenterveyspalvelut osaksi terveysasemien toimintaa

Päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoito lähipalveluna koettiin kaikissa kunnissa erityisesti ennaltaehkäisyn ja nuorten palveluiden osalta erittäin tärkeäksi. Siksi vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös Laukaan ja Joutsan mielenterveystoimiston työntekijöiden siirtymistä kunnilta Seututerveyskeskuksen työntekijöiksi.

Päihde- ja mielenterveyshäiriöihin liittyvät ongelmat yleistyvät jatkuvasti, joten niiden hoitaminen perusterveydenhuollossa antaa paremman mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäiseviin hoitotoimenpiteisiin. Muutoksella pyrittiin parantamaan terveysasemien asiakaslähtöistä lähipalvelua matalalla kynnyksellä sekä helpottamaan sujuvaa moniammatillista yhteistyötä.

Keuruulla mielenterveyspalvelut olivat jo pidempään kuuluneet osaksi terveysaseman toimintaa.