Palveluohjaajat aloittivat toimintansa terveysasemilla

Vuoden 2018 aikana Joutsan ja Laukaan terveysasemille saatiin kummallekin oma sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa elämäntilanteesta ja iästä riippumatta, kun kuntalaiset tarvitsevat neuvoa, ohjausta tai tukea viranomaisasiointiin, arjesta selviytymiseen tai sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.

Palveluohjaajan tehtävänä on neuvoa tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin hakeutumisessa, auttaa sovittamaan yhteen eri tahojen tarjoamia palveluja sekä avustaa viranomaisasiointiin liittyvien asioiden edistämisessä. 

Keuruun sunnalla vastaavissa tehtävissä toimi sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja.

Tänä päivänä kolme palveluohjaajaamme ovat vakiinnuttaneet toimintansa kaikkien kuntiemme alueella. Palaute sekä asiakkailta että kunnilta on ollut hyvää ja palveluohjauksen rooli on osoittautunut merkittäväksi erityistesti moniammatillisessa työssä.