Pop up -hammashoitola tarjosi lähipalveluja kuntalaisille

Suun terveydenhuoltoon hankittiin kaksi kannettavaa pop up -hoitoyksikköä, jotka sisälsivät kokoon taittuvan potilastuolin, kohdevalaisimen, porayksikön, nesteiden imulaitteen sekä erillisiä pienempiä tarvikkeita. Niiden avulla voitiin asianmukaisesti toteuttaa suun tarkastuksia ja pieniä toimenpiteitä, kuten hampaiden puhdistusta, fluorausta ja pinnoittamista sekä suun puhdistuksen ja hoidon opastusta.

Nimensä mukaisesti pop up -yksikön saa tarvittaessa koottua helposti kasaan ja vietyä mihin tahansa vapaaseen tilaan tai tapahtumaan, vaikka vain väliaikaisesti. Toiminta päästiin aloittamaan joulukuussa Toivakan kunnassa, jossa kouluterveydenhoitajan huonetta saatiin käyttää osan aikaa viikosta koululaisten suun terveydenhuoltoon.