Sähköisillä asiointipalveluilla sujuvoitettiin hoitoon hakeutumista

Sähköisillä palveluilla haluttiin tuoda vaihtoehtoja ja joustavuutta asiointitapoihin, jottei ajanvaraus olisi enää niin sidottuna rajattuihin palveluaikoihin. Terveysasemien palvelunumeroihin lisättiin sähköinen soittopyyntö, minkä kautta takaisinsoittopyynnön pystyi jättämään soittamisen lisäksi myös Seututk.fi-sivuston kautta.

Perinteisten yhteydenottotapojen ohelle vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön sähköinen ajanvarauspyyntö, jonka avulla kuntalainen pystyi ottamaan yhteyttä, pyytämään vastaanottoaikaa ja antamaan esitietoja oireistaan myös terveysaseman aukiolojen ulkopuolella. Palvelu tulkitsi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjasi yhteydenoton vastaanoton työntekijöille tai tarvittaessa päivystykseen, jos asiakkaan antamat tiedot viittasivat kiireellistä hoitoa vaativaan vaivaan.

Lisäksi perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloissa otettiin käyttöön myös sähköinen ajanvaraus, jotta ajanvaraus ei rajoittunut enää vain terveydenhoitajien soittoaikoihin.