Seututerveyskeskuksen edellisen toimitusjohtajan tervehdys

Hyvät Seututk:laiset,

Olen Päivi Ylä-Kolu ja toimin toimitusjohtajana 2015-vuodesta vuoteen 2020. Tänä aikana tapahtui paljon.

Yhtenäistimme toimintamalleja kahdeksan eri kunnan terveysasemien kesken ja ehkä isoimpana alkuvaiheessa oli palvelurakennemuutos, jossa terveyskeskusten vuodeosastojen sairaansijat vähennettiin melkein puoleen, koska hoito oli niin paljon lyhentynyt ja kehittynyt. Sitten me hyökkäsimme suunnittelemaan ja uudistamaan hoidontarpeen arviointia ja teimme ihan jopa koko maassa uudenlaisen ajatuksen siitä, että potilaat jaotellaan tietyllä lailla hoidon tarpeensa mukaan ja ohjataan aina sen asian asiantuntijalle. Näin ollen saatiin kohdennettua osaamista oikein.

Sitten keskityimme erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Mm. meidän suun terveydenhuolto teki paljon töitä siinä hienosti, uraa uurtavasti. Paljon palveluja käyttäviä potilaita yritettiin myöskin saada esille ja kehitettiin siihen moniammatillisia työryhmiä, jotka ratkoivat näitä ongelmia. Tällöin uutena asiana tulivat myös terveydenhuollon sosiaalityöntekijät meille ammattiryhmänä mukaan. Se lähti kehittymään monella lailla, sosiaalityö ja terveydenhuolto yhdistyi ja kehitettiin perhekeskuksia ja muita toimintamalleja, jotka liittyvät palveluohjaukseen.

Samaan aikaan sote-uudistusta tehtiin monet kerrat. Onneksi emme ihan kaikkiin kokeiluihin lähdetty, tai ei tarvinnut lähteä mukaan. Pääsimme aika paljon kehittämään omaa toimintaamme ja erityisesti näitä digitaalisia palveluja, joissa lähdettiin liikkeelle sähköisellä hoidon tarpeen arvioinnilla ja sähköisen asioinnin helpottamisella ylipäätään, ajanvarauksella ja sittemmin etävastaanotoilla eri ammattilaisten toimesta. Nythän tämän suunnan koronapandemia on osoittanut täysin oikeaksi ja se on varmaan asia, joka kehittyy jatkossa vielä entisestäänkin.

Me olemme aina Seututk:ssa pyrkineet turvaamaan palvelut myös pienissä kunnissa. Meillä on kahdeksan kuntaa ja koot vaihtelee. Mutta aina on ollut tärkeää, että jotkut palvelut säilyvät aina jokaisessa pienessäkin kunnassa. Tiettyjä palveluja sitten vähän laajemmasti on keskitetty näihin alueellisiin keskuksiin JoKeLa-mallin mukaan. Toivoisin kovasti, että jatkossakin uudella hyvinvointialueella otettaisiin huomioon, että pienissä kunnissa on tärkeää tuottaa palveluita.

Organisaatio ei sinällään ole mitään ilman työntekijöitä. Tässä teidän työntekijöiden rooli, kuin myös lähiesimiesten rooli on ollut huomattava ja merkittävä, ja tulee olemaan myös jatkossa. Ilman teitä, teidän asennetta, innostusta, motivaatiota ja ajoittain myös ihan oikeaan osunutta kritiikkiä, ja siitä mahdollisesti aikaansaatuja toiminnan uudelleenarviointeja, mitkään uudistukset eivät olisi toteutuneet, eivätkä ne toteutuisi jatkossakaan. Työntekijöiden ja esimiesten on tärkeää kantaa huoli työyhteisön toimivuudesta, työhyvinvoinnista ja työotteesta, jotta haasteista jatkossakin selvitään.

Toivotan teille kaikille työn iloa ja innostusta ja onnistumisen elämyksiä. Toivon, että pidätte huolta työntekijät kavereistanne näiden jatkouudistusten myllerryksessä ja samalla myös pidätte huolta itsestänne työajan ulkopuolella.

Terkuin

Päivi Ylä-Kolu
Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja ja vastaava lääkäri vuosina 2015-2020