Seututerveyskeskuksen ensimmäinen toimitusjohtaja kertoo

Keski-Suomen seututerveyskeskus syntyi Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitoksen seurauksena vuonna 2010

Neljän kunnan – Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen – yhteinen kansanterveystyön kuntainliitto, sittemmin kuntayhtymä, oli syntynyt kansanterveyslain voimaanpanolla 1970-luvun alussa. Tulin siihen lääkäriksi vuonna 1977. Palokan kuntainliitto olikin asukasmäärällään (noin 36 000) maakunnan suurin kuntainliitto/kuntayhtymä ja Jyväskylän jälkeen maakunnan toiseksi suurin terveyskeskus. Kun maalaiskunnan väestömäärä oli noin kolme neljäsosaa kuntayhtymän väestöstä ja sen alueella oli kolme suurinta terveysasemaa ja Palokassa kuntayhtymän keskeisin 120-paikkainen sairaala, kuntaliitos johti käytännössä Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten perusterveydenhuollon palvelujen uudelleen järjestämiseen. Kaikki maalaiskunnan alueella olevat perusterveydenhuollon resurssit kuntaliitoksessa siirtyivät Jyväskylän terveyskeskuksen osaksi.

Vaikka Palokan kuntayhtymä jatkoi toimintaansa kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitoksen jälkeen vielä kaksi vuotta, minun oli käynnistettävä Palokan kuntayhtymän johtajana ja johtavana lääkärinä tunnustelut ja selvitykset Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten perusterveydenhuollon järjestämisestä. Mitään helppoa, luonnollista ja myötäsukaiset liikennevirrat omaavaa ratkaisua ei ollut näköpiirissä muualle kuin Jyväskylän suuntaan.

Siinä vaiheessa allekirjoittaneen ajatuksissa oli Suomen terveydenhuollon välttämätön tulevaisuuden ”suurremontti”, eli erillisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatioiden yhdistäminen. Niinpä tunnustelin silloiselta sairaanhoitopiirin johtaja Timo Kuntulta ajatusta, voitaisiinko sairaanhoitopiirin sateenvarjon alle rakentaa ”perusterveydenhuollon palveluja järjestävä ja tuottava organisaatio” niille kunnille, jotka lähtisivät siihen mukaan. Kunttu hyväksyi ajatuksen ja piti sitä tulevaisuutta ajatellen oikean suuntaisena. Nopeassa tahdissa käynnistyi selvitys mukaan haluavien kuntien/kuntayhtymien kanssa.

Vuoden 2010 aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Toivakan, Joutsan ja Luhangan kunta, Keuruun, Petäjäveden ja Multian kunta sekä Laukaan ja Konneveden kunta perustivat Keski-Suomen seututerveyskeskuksen, perusterveydenhuollon liikelaitoksen, osaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa. Mukana Seututerveyskeskuksessa on kahdeksan kuntaa, joiden yhteinen väestömäärä on noin 40 000. Palokan entisestä kuntayhtymästä Uurainen suuntautui yhteistyöhön Jyväskylän kanssa, ja Hankasalmelle jäi edelleen itsenäinen terveyskeskus.

Onnittelen kymmenvuotiasta Seututerveyskeskusta!

Oletukseni vuonna 2009 oli, että Suomessa toteutuu valtakunnallinen SOTE-uudistus vuoteen 2015-2020 mennessä. Sitä tarvitaan ja ehkäpä se toteutuukin, kunhan poliittiset päättäjät ovat vääntönsä vääntäneet. Runsaan 25 vuoden kokemuksella perusterveydenhuollon johtamisesta tässä maakunnassa toivon vastuutehtävissä oleville sitkeyttä ja myös malttia sekä avarakatseisuutta tulevaisuuden viisaaseen rakentamiseen. Jaksakaa kannustaa ja arvostaa käytännön työtä tekevää joukkoa ja tehkää onnistuneita valintoja joukkoihinne.

On tärkeää, että ylin johto on hyvin perillä organisaation toiminnasta, laadusta ja tuottavuudesta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa yhteydenpitoa ja näkymistä myös jäsenkunnissa. Se luo kuntien päättäjille luottamusta koko Seututerveyskeskuksen organisaatioon.

Ystävällisin terveisin

Reijo Räsänen
Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja ja vastaava lääkäri vuosina 2011-2015