Seututerveyskeskuksen hygieniahoitajan tervehdys

Hei,

Olen Seututerveyskeskuksen hygieniahoitaja, Elli Puolakka.

Olen ollut Seututerveyskeskuksen työntekijänä alusta asti ja useammassa roolissa. Aloitin lähihoitajana, täällä Joutsan osastolla, helmikuussa 2010. Seututerveyskeskuksen työntekijäksi siirryin 1.1.2011. Muutos jännitti.

Opiskelin sairaanhoitajaksi osastotyön ohessa. Tämän mahdollistivat: työvuorosuunnittelu, muutaman koulutuspäivän saaminen vuodessa sekä opintovapaa.

Myös hygieniahoitajan pätevyyden opiskelin työn ohessa. Nyt olen Seututerveyskeskuksen 8 kunnan alueella toiminut hygieniahoitajana reilun vuoden verran. Koronapandemia toi mukanaan monia haasteita ja näihin haasteisiin Seututerveyskeskus vastasi mm. nimeämällä oman hygieniahoitajan. Työtä onkin ollut paljon ja uskon, että siirto näihin tehtäviin vastasi tarpeeseen.

Seututerveyskeskus on ollut hyvä työnantaja alusta asti ja tuonut paljon hyvää tullessaan:

  • Toimintatapoja Jo-Ke-La alueella on yhtenäistetty
  • On ollut yhteisiä kehittämisiltapäiviä, joissa henkilökunta on tullut tutummaksi keskenään
  • Seututerveyskeskuksen johto ja ylihoitajat ovat olleet mielestäni lähellä kenttätyöntekijää
  • Hoitojaksot ovat lyhentyneet ja potilaspaikkoja on voitu vähentää
  • Seututerveyskeskukseen on nimetty yhteisiä koko alueen työntekijöitä mm. varahenkilöiksi sekä asiantuntijarooliin
  • Etävastaanottotoimintaa on kehitetty
  • Henkilökunnan koulutuksiin pääsemistä ja kouluttautumista on tuettu

Kulunut vuosi on osoittanut sen, että Seututerveyskeskuksessa on erinomainen johto ja henkilökunta. Ilman tällaista hyvää yhteispeliä emme olisi tässä nyt. On ilo ja kunnia kuulua tähän porukkaan.

Kiitos Seututerveyskeskus näistä kymmenestä vuodesta – sekä Onnea ja menestystä uusiin haasteisiin!

Ystävällisin terveisin

Elli Puolakka
Hygieniahoitaja