Seututerveyskeskuksen toiminta käynnistyi 1.1.2011

Ensimmäinen vuosi oli yhdistymisen ja uuden opettelun aikaa. Kahdeksan eri kunnan terveysasemat siirtyivät yhteisiin tietojärjestelmiin ja toimintatapoihin, mikä vaati monenlaista opettelua.

Uuden puhelinjärjestelmän myötä alettiin muun muassa seurata puhelinliikenteen sujuvuutta ja palvelujen tavoitettavuutta. Myös potilasturvallisuuden haittatapahtumia ryhdyttiin seuraamaan systemaattisesti HaiPro-järjestelmän avulla, jotta toiminnassa esiintyvät riskitilanteet saataisiin minimoitua. Toimintaa on siis johdettu tiedolla jo alkuvuosista lähtien.

Uuden opettelun ohella Seututerveyskeskuksen alkutaivalta haittasi koko Suomea koskeva lääkäri- ja hammaslääkäripula. Lisäksi valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta lisäsi lasten ja nuorten laajoja terveystarkastuksia, mikä lisäsi resurssien tarvetta niin lääkäreiden kuin hoitajien osalta.

Tilannetta paikattiin vuokralääkäreillä, mutta siitä huolimatta hoidon saatavuus kärsi. Ensimmäinen vuosi ei siis ollut helppo, mutta sen aikana saatiin paljon aikaiseksi.