Seututerveyskeskus sai oman potilasasiamiehen

Seututerveyskeskuksen oma potilasasiamies on toiminut potilaan apuna ja oikeuksien edistäjänä ongelmatilanteissa vuodesta 2012 lähtien. Potilasasiamies myös alusta asti ohjasi ja koulutti henkilöstöä potilasohjauksen ja eri ongelmatilanteiden menettelytavoissa.

Lue lisää: Potilasasiamiestoiminta

Potilasturvallisuus on potilaan hoidon kulmakivi

Potilasasiamiehen lisäksi Seututerveyskeskukselle nimettiin potilasturvallisuuskoordinaattori, joka laati koko Seututerveyskeskuksen kattavan potilasturvallisuussuunnitelman sekä käytäntöön liittyvät ohjeistukset ja toimintamallit yhteistyössä johdon kanssa. Potilasturvallisuuskoordinaattori sai vastuulleen myös ohjeistaa ja kouluttaa henkilöstöä haittatapahtumien ilmoittamisesta sekä ilmoitusten käsittelystä HaiPro-ohjelmalla.

Lue lisää: Potilasturvallisuus

Vuonna 2012 aloitettiin myös turvallisuusosaamisen Turo-hanke, joka oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seututerveyskeskuksen yhteistyöprojekti. Hankkeessa koulutettiin sairaaloiden esimiehiä ja henkilöstöä mm. työergonomiaan ja potilasturvallisuuteen.