Strategia päivitettiin vuosille 2021–2022

Johtokunta hyväksyi uuden päivitetyn strategiamme huhtikuussa ja se toimii jatkossa kaiken toimintamme pohjana. Strategiassa on huomioitu niin asiakkaan, toiminnan, työntekijän kuin taloudenkin näkökulma. 

Perustehtävämme on lisätä alueemme asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä hoitaa heidän sairauksiaan. Visiomme ”arjessa pärjäävät hyvinvoivat asukkaat” haastaa meitä entistä tiiviimpään moniammatilliseen kehittämistyöhön yhdessä muiden sote-toimijoiden kanssa.

Keskeiset tavoitteemme ovat asiakkaan tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, monipuoliset ja kehittyvät toimintatavat, vetovoimainen työpaikka ja kestävä talous. Näitä pyrimme toteuttamaan arvojemme mukaan luotettavasti, vastuullisesti ja rohkeasti.

Tutustu strategiaan tarkemmin: Strategia