Terveyden edistäminen vaikuttavana osana toimintaa

Seututerveyskeskus oli mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja keskussairaalan lasten poliklinikan kanssa toteutetussa Iiro-hankkeessa (Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa -hanke). Hanke kohdistui Joutsa-Luhanka ja Keuruu-Multia-Petäjävesi -alueiden 7- ja 8- luokkalaisiin koululaisiin. Hankkeen puitteissa Seututerveyskeskuksen terveydenhoitajat saivat mm. ryhmäohjausvalmennusta, minkä oppeja on jatkossa hyödynnetty erilaisten ryhmien ohjauksessa.

Luhangassa ja Petäjävedellä toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ikäihmisille suunnattu kumppanuushanke. Toteutukseen osallistui Seututerveyskeskuksen ammattilaisten ohella myös kunnat, seurakunnat ja paikalliset järjestöjä.   

Erityisesti suun terveydenhuolto jalkautui moniin tapahtumiin tekemään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä:

  • Vihtavuoren nuorisotalolla suun terveydenhuolto osallistui Päihdeputki-projektiin
  • Hammashoitajamme luennoi suun hoidosta valtakunnallisilla Vauvamessuilla Jyväskylän Paviljongissa
  • Apteekit viettivät valtakunnallista Sydänviikkoa, jossa suun terveydenhuolto oli mukana kaikissa kunnissamme
  • Suun terveydenhuollon Hamsu ja hammaskeiju olivat mukana Laukaan Sararanta-tapahtumassa
  • Suunhoidolle oli oma toimintapisteensä Konneveden nuorisotalo Nuokun tapahtumassa

Ehkäisevän suunterveyden vaikuttavuuden tutkimusprojekti jatkui prosessien työstämisenä

Tutkimus kohdentui suun terveydenhuollon asiakaslähtöisen terveyttä edistävän vastaanottotoiminnan sekä yhteisö- ja ympäristölähtöisten terveyden edistämiskäytäntöjen arvioimiseen ja kehittämiseen. Suunnittelussa ja alkuvaiheen toiminnan käynnistymisessä yhteistyökumppaneina toimivat leht. Kirsti Kasila ja prof. Tarja Kettunen Jyväskylän Yliopistosta. Tutkimuksen aikana tehtiin asiakas- ja henkilökuntakyselyt vuosina 2012 ja 2015.

Koulutustyöpajoissa työstettiin prosessikuvaukset asiakaslähtöisestä vastaanottotoiminnasta sekä lasten- ja nuorten yhteisö- ja ympäristölähtöisestä terveydenedistämisestä.