Toimintaa arvioitiin asiakaskyselyn tulosten perusteella

Vuonna 2012 puhelinliikenteen sujuvuutta ja palveluiden tavoitettavuutta tarkasteltiin jatkuvan seurannan lisäksi myös tilannetta kartoittavalla asiakaskyselyllä. Yhteensä 1350 kuntalaista vastasi kyselyyn, joissa arvioitiin kouluarvosanoin (4–10) mm. Seututerveyskeskuksen palvelujen saatavuutta ja luotettavuutta, ammattilaisten palveluhenkisyyttä ja ammattitaitoa sekä puhelinpalvelun toimintaa.

Ammattilaisten palveluhenkisyys ja ammattitaito saivat kauttaaltaan parhaimmat arvosanat, jotka olivat lähes poikkeuksetta yli 9. Palvelujen saatavuudessa ja puhelinpalvelun toiminnassa arvosanat vaihtelivat 7,5–8,8 välillä toimipaikasta ja toiminnasta riippuen.

Seututerveyskeskuksen alkutaivalta haastanut lääkäri- ja hammaslääkäripula näkyi myös kyselyn tuloksissa lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottojen huonompina arvosanoina.