Uudenlainen asiakkaan tarpeeseen perustuva vastaanottomalli

Vuoden 2017 aikana aluejakoon perustuva väestövastuu- ja omalääkärijärjestelmä purettiin sekä vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Se korvattiin uudistuneella vastaanottomallilla, jonka lähtökohtana oli asiakkaan hoidontarve, ja erityisesti sen kiireellisyys ja toistuvuus. Asiakas ohjattiin tarpeenmukaiselle hoitolinjalle sen mukaan, oliko vaiva kiireellinen päivystysasia, kansansairauksiin liittyvä asia vai muu vaiva.

Uudella toimintamallilla pyrittiin turvaamaan terveysaseman palveluja satunnaisesti käyttävien asiakkaiden hoidon sujuvuus ja viiveettömyys, ja toisaalta sillä varmistettiin pitkäaikaissairaiden ja paljon terveydenhuollon palveluja tarvitsevien moniammatillinen hoito ja sen jatkuvuus. Uuden vastaanottomallin myötä potilaiden hoitoon pääsy sujuvoitui ja olemme pystyneet käyttämään henkilökuntamme osaamista potilaiden hoitoon entistä tarkoituksenmukaisemmin.