Vuonna 2012 yhteiset käytänteet ja toimintakulttuuri kehittyvät

Seututerveyskeskuksen toisen toimintavuoden aikana eri kuntien terveysasemilla alettiin löytämään uusia käytänteitä ja yhteistä toimintakulttuuria. Kuntalaisten palveluihin tehtiin monia uudistuksia ja muutoksia palvelujen laadun parantamiseksi ja osin myös olosuhteiden pakosta.

Terveydenhuoltolain mukaisesti toteutettavat työttömien terveystarkastukset aloitettiin yhdessä peruskuntien sosiaalitoimen ja työllisyyspalvelujen kanssa myös niissä kunnissa, joissa niitä ei aikaisemmin ollut tehty. Lisäksi kuntoutusyksiköissä ryhdyttiin koulutuksen tuella luomaan toimintamallia fysioterapian suoravastaanottoon, jolle asiakas voidaan ohjata lääkärin vastaanoton sijaan saamaan fysioterapeutin ohjausta ja arvion hoidon tarpeeseen.

Laukaan terveysasemaa alettiin remontoimaan, minkä takia terveyskeskussairaala toimi ensin alkuvuoden 2012 terveyskeskuksen kolmannessa kerroksessa hoivaosastolta vapautuneissa tiloissa ja lopulta 11.9.2012 muutti Kangasvuoren sairaalan vapaana oleviin tiloihin remontin toisen vaiheen alta. Sairaala toimi Kangasvuoressa kahdessa kerroksessa, mikä aiheutti haasteita työskentelylle ja sairaalan toiminnalle.