Vuonna 2013 Turo-hankkeesta pysyvää tukea hoitotyöhön

Vuoden 2013 aikana edellisenä vuonna aloitettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Turo-hanke (Turvallisuusosaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen vanhus- ja vammaistyössä -hanke) tuotti pysyviä tuloksia. Kuhunkin Seututerveyskeskuksen sairaalaan koulutettiin kaksi ergonomiavastaavaa, jotka toimivat osastonhoitajan työparina ergonomiaosaamisen jalkauttamisessa.

Hankkeen puitteissa mm. uudistettiin työasentoja ja hankittiin sairaaloihin uusia apuvälineitä, minkä avulla voitiin vähentää hoitajien sairaspoissaoloja, ja mikä tukee työergonomiaa sairaaloissa vielä tänäkin päivänä. Myös muuhun työhyvinvointiin valmennettiin ja koulutettiin monin tavoin. 

Hankkeella pyrittiin luomaan alueellinen toimintamalli turvallisen hoitotyön toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan yhteisen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Myös potilasturvallisuutta kehitettiin eteenpäin

Keski-Suomen alueellinen potilasturvallisuusneuvosto, johon potilasturvallisuuskoordinaattori valittiin Seututerveyskeskuksen edustajaksi, kokoontui ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2013 ja linjasi tulevalle vuodelle maakunnalliset potilasturvallisuuden tavoitteet. Nykyisin neuvosto toimii nimellä “maakunnallinen potilasturvallisuuden ohjausryhmä”.