Vuonna 2014 yhteiset toimintatavat olivat jo hioutuneet hyvin yhteen ja toimintakulttuuri vakaantunut

Toiminnan alusta asti jatkuneeseen lääkäripulaan reagoitiin kehittämällä lääkärien ja hoitajien työnjakoa niin lääkärien kuin hammaslääkärienkin vastaanotoilla. Tehtävänsiirtoa varten käytettiin paikallissopimuksen mukaisia toimienpidepalkkioita, joilla korvattiin hoitajille heille uutena siirretyt tehtävät.

Tavoitteena oli kehittää lääkärien ja hoitajien työnjakoa ja tehtäviensiirtoa niin, että mahdollisimman paljon toimenpiteitä olisi hoitohenkilöstön hoidettavissa, kuitenkin niin, että potilasturvallisuus ja hoidon taso pystyttiin turvaamaan. Näin saatiin pidettyä palveluja yllä vaikeasta lääkäri- ja hammaslääkäritilanteesta huolimatta.

Suun terveydenhuollossa harjoiteltiin etäkokoustamista videoneuvottelujärjestelmän avulla jo vuonna 2012 esihenkilöiden kokouksissa ja vuonna 2014 sitä laajennettiin koko suun terveydenhuollon henkilöstöön. Aikaisemmin kaikissa kahdeksassa kunnassa työskentelevien esimiesten ja ammattiryhmien yhteisiä kokouksia varten matkustettiin samaan paikkaan kokoustamaan. Videoneuvottelujärjestelmän käyttö vapautti työaikaa ja säästi matkakuluissa, kun videoneuvotteluun pystyikin osallistumaan omasta toimipisteestä käsin.