Vuonna 2016 toimintaa kehitettiin asiakaslähtöisyys edellä

Vuoden 2016 aikana kiteytimme perustehtäväksemme turvallisen, luotettavan ja osaavan lähipalvelun tuottamisen asiakkaan parhaaksi. Tavoitteeseen päästäksemme kehitimme monipuolisia lähipalveluita, sähköistä asiointia, yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ajantasaista viestintää sekä kustannustehokkuutta.

Terveyskeskuksille hankittiin palautteenantolaitteet asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja Seututk.fi-sivusto uudistettiin tarjoamaan tietoa palveluista helposti ja sujuvasti. Petäjävedellä ruvettiin valmistelemaan uudenlaista potilassegmentaatioon perustuvaa vastaanottomallia, jolla pyrittiin sujuvoittamaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoitoa ja välttämään asiakkaan pompottelua luukulta luukulle.