Vuonna 2018 kehitystyön painopiste siirtyi SOTE:sta omaan toimintaan

Vuoden 2018 aikana Seututerveyskeskus seurasi tarkkaan sekä valtakunnallista että maakunnallista SOTE-uudistustyötä. Työ oli alkuvuoden aikana jo hyvässä vauhdissa, kunnes aikataulut jälleen siirtyivät luoden epävarmuutta sekä uudistusten käytännön toteutuksen linjoista että aikataulusta. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi päätimme Seututerveyskeskuksessa keskittyä entistäkin enemmän erityisesti oman toimintamme kehittämiseen.

Kunnan kanssa yhteinen perhekeskustoiminta aloitettiin Keuruulla. Laukaan Hypen toimintaa kehitettiin entisestään ja Joutsassakin perhekeskuksen suunnitelmat etenivät hyvää vauhtia. Keskukset tähtäsivät erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Seututk.fi-sivustolle julkaistiin kaavio, josta voi tarkastella lääkärin, hoitajan, hammaslääkärin ja suuhygienistin hoitoonpääsytietoja Seututerveyskeskuksen alueen kunnissa. Viikoittain päivitettävän tiedon kautta haluttiin tuoda eri kuntien hoitoonpääsyajat avoimesti
tarkasteltaviksi ja vertailtaviksi.