Vuonna 2020 poikkeusolot toivat toimintaan myös paljon hyvää

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti perusterveydenhuollon toimintaan merkittävästi. Monia toimintoja jouduttiin supistamaan infektion leviämisen välttämiseksi ja resursseja ohjattiin vähemmän kiireellisistä toiminnoista erillisille infektiovastaanotoille ja koronatestaukseen, jotka olivat maaliskuusta lähtien perusterveydenhuollon toiminnan ykkösprioriteetti.

Vastaanottotoiminnan kehittämistä jatkettiin pandemiasta huolimatta suunnitelmien mukaan. Keuruulla aloitettiin yhteyshoitajavetoinen tiimimalli hoidon jatkuvuuden ja saatavuuden parantamiseksi. Tiimimallin tavoitteena on ohjata asiakasta heti ensimmäisessä kontaktissa mahdollisimman pitkälle ja hyödyntää moniammatillista tiimiä, etävastaanottoja ja muita sähköisiä asiointimahdollisuuksia, jotta toistuvia käyntejä terveysasemalle ei tarvita. Tiimimallin toiminta saatiin Keuruulla hyvälle alulle ja sitä tullaan laajentamaan tulevina vuosina myös muihin Seututerveyskeskuksen kuntiin.

Lisäksi etävastaanottotoiminta vakiintui osaksi normaalia toimintaamme ja sitä kehitettiin voimakkaasti muidenkin kuin lääkärivastaanottojen osalta. Vuoden aikana aloitettiin mm. diabeteksen hoitoon sekä päihde -ja mielenterveystyöhön liittyvät etävastaanotot.