Vuonna 2021 työtä on jatkettu poikkeuksellisissa oloissa

Koronaepidemia ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten koronanäytteenotto, jäljitystyö ja rokotukset, vaikuttavat edelleen ammattilaisten tehtäviin ja yksiköiden päivittäiseen toimintaan. Työntekijät ovat joutuneet koville jokaisessa työpisteessä ja sijaisten saaminen on ollut haastavaa. Kiireisestä ja stressaavasta tilanteesta huolimatta olemme hoitaneet potilaita ammattitaitoisesti ja omistautuneesti ja tukeneet heidän pärjäämisessään.

Vastaanottotoiminnan kehittäminen eteni Laukaan suunnalla, jossa siirryttiin syksyllä moniammatillisen tiimimallin mukaiseen toimintatapaan. Vastaava toiminta aloitettiin Keuruulla noin vuotta aikaisemmin ja moniammatilliseen malliin siirtymistä suunnitellaan myös Joutsan suunnalla.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä alettiin vuoden alusta asti mittaamaan kuukausittaisella fiiliskyselyllä, jolla kerätään tietoa työntekijöiden fiiliksistä johtamiseen, omaan osaamiseen, työssä jaksamiseen, työhön vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä työn kehittämiseen liittyen. Kyselyn tulokset käsitellään säännöllisesti yksiköiden palavereissa ja ongelmakohtiin pyritään puuttumaan välittömästi.