Strategia 2017–2021

Klikkaa suurentaaksesi kuvaa

Perustehtävä, missio

Tarjoamme turvallista, luotettavaa ja osaavaa lähipalvelua asiakkaan parhaaksi.

Visio

Seututerveyskeskus on Keski-Suomen paras sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja.

Strategiset tavoitteet

1. Monipuoliset lähipalvelut
Hoidamme asiakasta vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti asiakasta osallistamalla sekä panostamalla ennaltaehkäisyyn ja palveluohjaukseen

2. Sähköisen asioinnin helppous
Parannamme palveluiden saavutettavuutta ja tehostamme henkilökunnan toimintaa uusien sähköisten toimintatapojen ja palveluiden avulla

3. Asiakaslähtöinen yhteistyö
Kohdennamme henkilöstön osaamista tarkoituksenmukaisesti ja teemme moniammatillista yhteistyötä yli organisaatiorajojen luoden erinomaisen työpaikan

4. Kustannustehokkuus
Käytämme kuntalaistemme verorahoja vastuullisesti

5. Ajantasainen viestintä
Kehitämme sekä sisäistä että ulkoista viestintää organisaation yhtenäisyyden vahvistamiseksi

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Luotettavuus
  • Vastuullisuus
  • Turvallisuus