Omaolon sähköisen terveystarkastuksen käyttö Seututerveyskeskuksessa laajenee

Julkaistu 23.5.2022 klo 8.31

Omaolo.fi-palvelussa voit tehdä sähköisen terveystarkastuksen milloin vain, kun haluat kattavan raportin terveydentilastasi. Keuruulaisten lisäksi nyt myös Multian, Petäjäveden, Joutsan, Toivakan, Laukaan ja Konneveden asukkaat voivat lähettää terveystarkastuksensa tulokset omalle terveysasemalleen saadakseen ammattilaisen arvion terveydentilastaan ja ohjeita oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ammattilainen on yhteydessä terveystarkastuksen lähettäneeseen kuntalaiseen viimeistään kahden viikon sisällä.

Terveystarkastuksessa vastaat kysymyksiin mm. terveydentilastasi, ravitsemustottumuksistasi, päihteiden käytöstä, liikuntatottumuksistasi, unesta, kokemastasi stressistä, ihmissuhteistasi ja henkisestä hyvinvoinnistasi. Terveystarkastus arvioi vastausten perusteella sairastumisriskejäsi sekä antaa keskimääräisen ennusteen elinvuosistasi ja terveellisillä elintavoilla saavutettavista lisävuosista. Terveystarkastuksen raportista selviää, mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota tulevan elämänlaadun parantamiseksi, ja mistä saat siihen apua ja lisätietoja.

Terveystarkastuksen ennusteet ovat tarkimmat 18–70-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole raskaana ja joilla ei ole todettu vakavaa sairautta, esimerkiksi sepelvaltimotautia tai syöpää.

Omaolon terveystarkastus pohjautuu Kustannus Oy Duodecimin kehittämään Duodecim STAR®-palveluun. Laskentakaavat perustuvat suomalaisiin väestön seurantatutkimuksiin. Terveystarkastuksen kysely ja sen pohjalta annetut palautteet käyttäjälle perustuvat viimeisimpään tutkimusnäyttöön kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Terveystarkastus löytyy osoitteesta: https://www.omaolo.fi/palvelut/terveystarkastus/153

Omaolon muita palveluja laajennetaan Seututerveyskeskuksessa vähitellen.

Lue lisää Omaolo-palvelusta: https://www.omaolo.fi/