Toimintaohje Seututerveyskeskuksen kunnissa koronajäljitykseen ja karanteeneihin liittyen

Tartuntatilanne Keski-Suomen maakunnassa ja myös Seututerveyskeskuksen alueella on huonontunut merkittävästi. Hygieniaohjeita maskien ja käsidesien käytöstä suositellaan edelleen noudatettavaksi samoin kuin turvaväleistä huolehtimista. Tärkeää on myös se, että sairaana ollessa pysytään kotona eli liikutaan vain terveinä. Rokotusten ottamista suositellaan vahvasti.

Tartuntojen määrän nopean kasvamisen vuoksi Seututerveyskeskuksen koronajäljitysryhmä ei tavoita koronaan altistuneita niin nopeasti kuin aiemmin. Jäljityksessä keskitytään nyt suuren riskin altistuneiden kuten perheenjäsenten ja vain todellisten lähikontaktien kartoittamiseen. Tästä syystä Seututerveyskeskuksessa on sovittu seuraavanlaisista toimintatavoista:

Toimintaohje tartunta- ja altistustilanteessa

Tiedonkulun nopeuttamiseksi saadessasi tiedon positiivisesta koronatestituloksesta ilmoita tartunnastasi viipymättä työpaikkasi esihenkilölle tai opiskelupaikkasi vastuuopettajalle/rehtorille. Lastesi positiivinen koronatestitulos on syytä ilmoittaa koulun rehtorille tai päiväkotiin. Suosittelemme myös, että ilmoitat positiivisesta testituloksestasi läheisillesi, työkavereillesi sekä lastesi kavereille, joiden kanssa sinä ja/tai lapsesi olette olleet lähikontaktissa ja jos epäilet heidän altistuneen tautiin. Tämä on vapaaehtoista, sillä ketään ei velvoiteta ilmoittamaan terveystietojaan.

Positiivisen testituloksen saatuasi terveysviranomainen määrää sinut eristykseen; hän soittaa sinulle 1(-2) vuorokauden sisällä ja tällöin saat myös muut tarvittavat toimintaohjeet. Tärkeää on, että pysyt kotona ja noudatat saamiasi ohjeita. Työnantajasi/opettajasi kanssa voit sopia mahdollisesta etätyöskentelystä. Koulun opettajan/rehtorin kanssa sovit lasten mahdollisesta etäopiskelusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetuksen koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut

Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö (indeksi) on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.

Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee. Tiedotus pienen riskin altistumisesta voi tapahtua koulun tai varhaiskasvatuksen toimesta.

Toimintaohje saadessasi tiedon mahdollisesta altistumisesta läheiseltäsi, työ- tai opiskelukaveriltasi/paikaltasi, lastesi kaverilta/vanhemmilta

Jos sinulla on oireita, niin pysy kotona ja hakeudu koronatestiin. Ilmoita tilanteestasi työpaikkasi esihenkilölle, opiskelupaikkasi vastuuopettajalle/rehtorille. Lastesi kohdalla ilmoita tilanteesta päiväkotiin/kouluun. Tämä on vapaaehtoista, sillä ketään ei velvoiteta ilmoittamaan terveystietojaan. Terveysviranomaiset selvittävät lähimmät altistuneet, jotka määrätään viralliseen karanteeniin ja siitä ilmoitetaan asianomaisille tai huoltajalle. Tällä hetkellä tapauksia on sen verran runsaasti, että karanteeniin asettaminen voi viivästyä useammalla vuorokaudella. Terveysviranomaiset ilmoittavat oppilaitoksille tai työpaikoille, milloin jäljitys ja todelliset karanteenit on asetettu ja oireettomat voivat palata lähiopetukseen tai töihin. Kaksi rokoteannosta ottanut tai koronainfektion sairastanut ei joudu automaattisesti karanteeniin altistumistilanteissa.

Karanteeni päättyy, kun saat negatiivisen testituloksen. Testin voi ottaa oireettomana aikaisintaan kuusi (6) vuorokautta altistumisen jälkeen. Jos et mene testiin, niin karanteeni kestää 10 päivää. Karanteenin lyhennysmahdollisuus ei koske koronapositiivisen kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.

Todistukset eristykseen tai karanteeniin määräyksestä

Eristyksestä saat tartuntatautilääkärin määräämän todistuksen postitse jälkikäteen. Virallisesta karanteenista saat todistuksen tartuntatautipäivärahan hakemista varten (työstä poissaolo, jos etätyö ei onnistu tai lapsen eristyksen tai karanteenin takia kotiin jäännin tarve). Todistuksen tarve kartoitetaan jäljityksen yhteydessä. Tällä hetkellä todistusten toimittaminen voi viivästyä. Tarvittaessa voit todistusasioissa olla yhteydessä Seututerveyskeskuksen jäljitykseen ensisijaisesti sähköpostitse jaljittajat@seututk.fi tai voit soittaa puh. 014 2698540 tai 014 2690108.

Alla on Kelan yhteenvetotaulukko tartuntatautipäivärahasta.

Klikkaa suurentaaksesi kuvaa.