Konneveden fysioterapia

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jonne ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen kautta.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilövastaanotto
  • Ryhmäkuntoutus
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Apuvälinepalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla. Konneveden erilaisiin liikuntaryhmiin voi hakeutua esimerkiksi kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Marika Raudasoja 014 2678547