Laukaan fysioterapia

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Lievestuoreen sivuvastaanotolla järjestetään fysioterapiaa kahdesti viikossa.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jonne ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen tai Omaolon kautta.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilövastaanotto
  • Ryhmäkuntoutus
  • Sairaalaosaston kuntoutus
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Apuvälinepalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla. Laukaassa erilaisiin liikuntaryhmiin voi hakeutua esimerkiksi kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201