Keuruun sairaala

Keuruun sairaalassa hoidetaan akuutin vaiheen sairauksia ja annetaan potilaan tarvitsemaa jatkohoitoa silloin, kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita. Sairaalahoidon tavoitteena on hoitaa ja vahvistaa potilaan toimintakykyä niin, että hän jatkossa selviäisi myös omassa kodissa tai muussa hoitopaikassa.

Potilaat ohjautuvat sairaalahoitoon terveysaseman vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta.

Tarvittaessa sairaalassa järjestetään yhteisiä hoidonsuunnittelu-, kuntoutus- ja kotiutuspalavereita yhdessä potilaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Sairaalan puhelinnumero ohjautuu sairaalan hoitohenkilökunnalle.

Potilaisiin saa yhteyden potilaspuhelinnumerosta: 014 269 0054

Vastuuhenkilöt
Vs osastonhoitaja Katri Vuorinen 014 269 0033