Laukaan sairaala

Laukaan sairaalassa hoidetaan akuutin vaiheen sairauksia ja toteutetaan potilaan tarvitsemaa jatkohoitoa silloin, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole. Tavoitteena on myös hoitaa ja vahvistaa potilaan toimintakykyä niin, että hän pärjää omassa kodissaan tai muussa hoitopaikassa.

Potilaat ohjautuvat sairaalahoitoon terveysaseman vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta.

Sairaalassa järjestetään tarvittaessa yhteisiä hoidonsuunnittelu-, kuntoutus- ja kotiutuspalavereita yhdessä potilaan, läheisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu lääkäri, lähi- tai sairaanhoitajia, fysioterapeutteja sekä tarvittaessa myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Sairaalan puhelinnumero ohjautuu hoitohenkilökunnan työtilaan.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Marika Raudasoja ja apulaisosastonhoitaja Riitta-Liisa Hertteli